أنت غير مسجل في جمالك طبيعيNatural beauty . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
   

الإهداءات


   
آخر 10 مشاركات research papers on the transportation revolution ( آخر مشاركة : RidgeDure - )    <->    لوك صيف 2012(راندا مطر) ( آخر مشاركة : Gregorypup - )    <->    han vs roman empire essay ( آخر مشاركة : Brantlef - )    <->    تواقيع بالجليتر بمناسبة شهر رمضان ( آخر مشاركة : Gregorypup - )    <->    تلايق الخزانة للعرائس ,حواف كروشية تحفة بالبترون بدون تحميل ( آخر مشاركة : Gregorypup - )    <->    professional term paper editing sites for phd ( آخر مشاركة : RidgeDure - )    <->    academic essay model ( آخر مشاركة : GalenSi - )    <->    الأحاديث الأربعون النووية ..mp3 ( آخر مشاركة : Gregorypup - )    <->    functional resume for no work experience ( آخر مشاركة : Brantlef - )    <->    culinary cover letter ( آخر مشاركة : Briannof - )    <->   
العودة   جمالك طبيعيNatural beauty > إدارة الموقع > الترحيب بالأعضاء الجدد
التسجيل المنتديات تحميل الملفات التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
   


ظهيے÷èé ïàًٍَëü: جهمàùهيêè è طèىىهً è طàéي ىَëüٍôèëüى 2019 hd 720 îيëàéي ى

الترحيب بالأعضاء الجدد


إضافة رد
   
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
   
قديم 13-Oct-2019, 12:34 AM   #1
معلومات العضو
JanetMeerI
عضو جديد
 
الصورة الرمزية JanetMeerI
 


 

JanetMeerI is on a distinguished road

JanetMeerI غير متواجد حالياً

افتراضي ظهيے÷èé ïàًٍَëü: جهمàùهيêè è طèىىهً è طàéي ىَëüٍôèëüى 2019 hd 720 îيëàéي ىbig, ٌâîé, ٌىîًٍهٍü, studio, topic, نëے

ظهيے÷èé ïàًٍَëü: جهمàùهيêè è طèىىهً è طàéي 3 ظهيے÷èé ïàًٍَëü: جهمàùهيêè è طèىىهً è طàéي ٌىîًٍهٍü يà ‏ٍَله

ظهيے÷èé ïàًٍَëü: جهمàùهيêè طèىىهً طàéي ىَëüٍôèëüى 2019 îيëàéي

ٌىîًٍهٍü ىَëüٍôèëüى ظهيے÷èé ïàًٍَëü: جهمàùهيêè è طèىىهً è طàéي ïîëيûé ىَëüٍôèëüى âٌه ًٍهéëهًû

رجخزذإزـ ïîëيûé ôèëüى >>>>زسز<<<<<


ٌىîًٍهٍü ظهيے÷èé ïàًٍَëü: جهمàùهيêè è طèىىهً è طàéي ىَëüٍôèëüىû îيëàéي لàٌêèيî

حî èى يه َنàëîٌü ٌنهëàٍü èç يهمî وهë÷يîمî ÷هëîâهêà. آٌه نàëüيهéّهه نهéٌٍâèه ïًîèٌُîنèٍ âî âًهىے ًٌٍàّيîé مًîçû ٌ ًàٌêàٍàىè مًîىà è çëîâهùèىè âٌïûّêàىè ىîëيèè - مًîçà ٌëَوèٍ ِهëےى يàميهٍàيèے ًٍهâîمè è ًٌٍàُà. ءَي‏‎ëü ٌَهèâàهٍ ïîâهٌٍâîâàيèه يهîلû÷يûىè îلًàçàىè ِهييûىè ٌâîهé وهٌٍîêîٌٍü‏ çàمàنî÷يîٌٍü‏ èëè êًàéيهé َىîًèٍهëüيîٌٍü‏. آ ٍه÷هيèه ٌëهنَ‏ùهمî مîنà ث‏ىüهًû ًàٌٌûëàëè ٌâîèُ êèيîىهُàيèêîâ ïî âٌهىَ ٌâهٍَ يه ٍîëüêî نëے نهىîيًٌٍàِèè âîçىîويîٌٍهé ٌâîهمî àïïàًàٍà, يî è نëے ٌْهىêè ًàçëè÷يûُ نîٌٍîïًèىه÷àٍهëüيîٌٍهé ٌ ِهëü‏ èُ ïîٌëهنَ‏ùهمî ïهê çà. (اà ïےٍü ëهٍ îي ٌيےë ëèّü îنيَ ëهيٍَ — "فٍî ٌëَ÷èëîٌü â أîëëèâَنه" 1978, êîٍîًَ‏ è ٌàى ïًهنïî÷èٍàهٍ يه âٌïîىèيàٍü, èلî ًàلîٍà â وàيًه "وهٌٍêîمî" ïîًيî, يà êîٍîًَ‏ ًهوèٌٌهً ٌîمëàٌèëٌے ëèّü èç-çà نهيهم, âًےن ëè ىîمëà ٌëَوèٍü ïًهنىهٍîى مîًنîٌٍè. تًîىه ٍîمî, ïî-âèنèىîىَ, èىهييî îي èçîلًهë ًهêëàىيûه ًٍهéëهًû, êîٍîًûه îي ïîêàçûâàë يàن âُîنîى â ٌâîé ٍهàًٍ. آ رهيëèٌه ٌَïًَمè دàًàيû ٌêَ÷à‏ٍ ïî êîëîيèàëüيîé وèçيè è ًهّà‏ٍ يàâهٌٍèٍü ءًَنه. شèëüى, îٌيîâûâà‏ùèéٌے يà يهٌêîëüêèُ لèîمًàôèےُ, à ٍàêوه يà نâَُ êيèمàُ جàًèè أàىٌَي, يه نàهٍ îنيîçيà÷يîé îِهيêè ïًîٍèâîًه÷èâîé ëè÷يîٌٍè ïèٌàٍهëے, â ÷üهé وèçيè ًîêîâَ‏ ًîëü ٌûمًàëà همî وهيà. è ہ صè÷êîêîى â ôèëüىه "دٌèُîç"), صَïهً ïًهïîنيهٌ همî â نَُه ىèٌٍè÷هٌêîمî "مîٍè÷هٌêîمî ًîىàيà": مهًîè َمîëîâيîé ًُîيèêè — ٌهىüے َلèéِىےٌيèêîâ, ًàٌ÷ëهيے‏ùèُ ٌâîè وهًٍâû لهيçîïèëîé — ïًهنٌٍàëè ïîنîلèهى ôàيٍàٌٍè÷هٌêèُ îلîًîٍيهé. "ضâهٍ ëèëîâûé" (1985) — èٌٍîًèے يهمًèٍےيêè, îٌâîلîنèâّهéٌے îٍ نèêٍàٍà ىَوà â ٌهىüه — êàٌàëٌے è وهيٌêîمî ًàâيîïًàâèے. îًمàيèçîâàë ٌîلٌٍâهييَ‏ ôèًىَ "دًîïàمàينà" è çàيےëٌے ïًîèçâîنٌٍâîى âèنهîêëèïîâ ًîêçâهçن — جàنîييû, ؤو. رِهيàًèٌٍû: ہينًهé ذَلàيîâ, آèêٍîً رىèًيîâ أًےçيî âî ًâَ, êَنà ïàنàهٍ êيےçü خëهم رâےٍîٌëàâè÷.

ٌêà÷àٍü ظهيے÷èé ïàًٍَëü: جهمàùهيêè è طèىىهً è طàéي 2019 ÷هًهç ٍîًًهيٍ â ُîًîّهى êà÷هٌٍâه

فٍàوه ïًîلëهىàٍèêà يàُîنèٌٍے â ِهيًٍه ôèëüىà "ہëهêٌàينً آهëèêèé" (1980, "اîëîٍîé ëهâ" è ïً. إىَ نîٌٍàهٌٍے ëèّü ىàëàے ÷àٌٍü îلهùàييîé يàمًàنû: îٌٍàëüيîه ًàٌُîنèٌٍے ïî êàًىàيàى يهêîٍîًûُ âèنيûُ مîًîوàي. خي نàوه ïîâٍîًےë يهêîٍîًûه ٌ‏وهٍû, َوه ًàçًàلîٍàييûه يهىِàىè (î ٍîى وه âàىïèًه ؤًàêَëه-حîٌôهًàٍَ). آûلهوàâ èç ّêîëû نهٍè لهمٍَ îٍ âîًîيîâ à ïٍèِû ïًهٌëهنَ‏ٍ èُ è ےًîٌٍيî لü‏ٍ ïî çàٍûëêàى è ëèِàى. فٍî ÷َâٌٍâî âهنهٍ مهًîهâ ê îٌâîلîونهيè‏ è èُ َïîًٌٍâî è نîلًûه يàىهًهيèے èيîمنà âûمëےنےٍ ًٍîمàٍهëüيî. آٍîًîé ôèëüى ًهوèٌٌهًà "رٍàâêà — وèçيü" (1940) ًàٌٌêàçûâàهٍ î ïîنïîëüيîé مًَïïه رîïًîٍèâëهيèے â يهيàçâàييîé îêêَïèًîâàييîé ًٌٍàيه. "آîٌïèٍàييûé îٍِîى â ٌîِèàëèٌٍè÷هٌêèُ ًٍàنèِèےُ", نî ٌèُ ïîً ïًèنهًوèâàهٌٍے ëهâûُ âçمëےنîâ, ÷àٌٍî âûٌٍَïàے ٌ êًèٍèêîé لًèٍàيٌêîمî êîيٌهًâàٍèçىà. تàنًû منه ïîوèëàے وهيùèيà â îنèيî÷هٌٍâه ïًèُîنèٍ è َُîنèٍ ïî نîًîمه âًهçàëèٌü â êîëëهêٍèâيَ‏ ïàىےٍü êèيîىàيîâ è ٌîٌهنٌٍâَ‏ٍ ٍàى ٌ êàنًàىè èç ×àïëèيà جًَيàَ èëè فéçهيٍّهéيà.

êèيîïًîôè

ذهàëèٌٍè÷يîه èçîلًàوهيèه ہيمëèè ٍàêîé êàêàے îيà هٌٍü يà ىîىهيٍ ٌْهىîê. آًهىهيàىè îيà ٌïًàّèâàهٍ َ ïîًًٍهٍà رèىàىًَû ُîًîّî ëè îيà ٌûمًàëà. آ îٌيîâه لîëüّèيٌٍâà همî êàًٍèي ëهوàٍ ٍهàًٍàëüيûه ïüهٌû, è ٌàى îي ïًهنïî÷èٍàë ٌىîًٍهٍü يà ىèً ÷هًهç وهٌٍêèé êàًêàٌ ٍهàًٍàëüيîé نًàىàًٍَمèè. جèêè ؤàيي ëîâèٍ تèنà يî â êîيِه êîيِîâ ïîçâîëےهٍ هىَ ïهًهéٍè ىهêٌèêàيٌêَ‏ مًàيèَِ. سâëهêàٍهëüيûه ïهًèïهٍèè ًàçâèٍèے ٌ‏وهٍà, لûًٌٍûé ٍهىï يàًàٌٍàيèے نًàىàٍè÷هٌêîمî يàïًےوهيèے, ‏ىîً — âٌه ‎ٍî ًٌàçَ وه ïًèâëهêëî ê نهٍهêٍèâيûى ôèëüىàى صè÷êîêà çًèٍهëهé. آ نàييîى ٌëَ÷àه مëàâيîه نîٌٍèوهيèه صèëëهًà ٌîٌٍîèٍ â ٍîى ÷ٍî îي âيےٍيî è لهçَïًه÷يî ٌيےë âîٌُèٍèٍهëüيûé ٌِهيàًèé د‎ننè ×àهôٌêè يàïèٌàييûé ïî ىîٍèâàى ًîىàيà سèëüےىà ءً‎نôîًنà صü‏è. فٍî ىàٌٌîâîه مàًٌٍîيîىè÷هٌêîه ٌàىîَلèéٌٍâî îًٍàوàهٍ ًٌٍàُ ïهًهن ٍ. آ "ذèî ءًàâî", ٌيےٍîى َوه â ‎ïîَُ "يîâîمî âهٌٍهًيà", êîمنà âîâٌ‏ ّهë ïهًهٌىîًٍ يà ‎êًàيه لûëûُ èنهàëîâ, ًهوèٌٌهً, ٌîًُàيèâ ïًهويهمî, ïٌٍَü ïîٌٍàًهâّهمî, مهًîے è èٌêîييَ‏ مَىàيèٌٍè÷هٌêَ‏ ٍهىَ, ïًهâًàٍèë âٌهُ îٌٍàëüيûُ ïهًٌîيàوهé وàيًà èç ىàٌîê â وèâûُ ë‏نهé.

لîلôèëüى

آ ïîٌëهنيهه نهٌےٍèëهٍèه دîëëàê ٌîâىهùàهٍ ًهوèًٌٌََ ٌ ïًîن‏ٌهًٌêîé نهےٍهëüيîٌٍü‏, ïîننهًوèâàے ىيîمèُ ىîëîنûُ êèيهىàٍîمًàôèٌٍîâ. تîëîêîë îٌâےùàهٌٍے â ïًèٌٌٍٍَâèè âهëèêîمî êيےçے. جهيهه ٌَïهّيûى, ُîٍے è ïًèâëهêّèى âيèىàيèه, ٌٍàëî îلًàùهيèه لًàٍüهâ ê مàيمٌٍهًٌêîىَ وàيًَ. آ îٍëè÷èه îٍ لîëüّèيٌٍâà ٍîâàًèùهé ïî çàêë‏÷هيè‏ îي نَىàهٍ ëèّü î ïîلهمه è ٌ÷èٍàهٍ همî âîçىîويûى. تàê ïًàâèëî â يàَ÷يî-ôàيٍàٌٍè÷هٌêèُ ïًîèçâهنهيèےُ ٌَىàٌّهنّèه َ÷هيûه ٍهًے‏ٍ ًàçَى نî ٍîمî êàê يà÷èيà‏ٍ îïûٍû. رٍàâêà ٍîëüêî يà èçâهٌٍيûُ àêٍهًîâ è îّàًàّèâà‏ùèé يهîوèنàييûىè ïîâîًîٍàىè نهٍهêٍèâيûé ٌ‏وهٍ يه îïًàâنàëà ٌهلے. ؤهل‏ٍ ءًàَيèيمà â ‎ٍîé îلëàٌٍè — "ؤوèى ءëàنٌî" — ïًهنٌٍàâëےë ٌîلîé ٌٍàينàًٍيَ‏ ىهëîنًàىَ, منه èٌٍîًèے âهًيîمî ىَوà è يهâهًيîé وهيû ًàçيîîلًàçèëàٌü ïîٍîïîى, ïîوàًîى è êîًàلëهêًَّهيèهى.

Fox studio

ٌىîًٍهٍü ظهيے÷èé ïàًٍَëü: جهمàùهيêè è طèىىهً è طàéي îيëàéي hd فêًٌٍهىèٌٌٍêèé ïٍَü ïًèâîنèٍ تًèٌٍَ â ٍَïèê èçîëےِèè è îنèيî÷هٌٍâà. ذهوèٌٌهً êèيî è ٍهëهâèنهيèے, àêٍهً, ٌِهيàًèٌٍ, ïًîن‏ٌهً.


رىîًٍهٍü هùه ïîُîوèه يîâîٌٍè:

ظهيے÷èé ïàًٍَëü: جهمàùهيêè è طèىىهً è طàéي ٌىîًٍهٍü îيëàéي â ُîًîّهى êà÷هٌٍâه êèيîêًàنٌàَينًٍهêè ê ىَëüٍôèëüىَ ظهيے÷èé ïàًٍَëü: جهمàùهيêè è طèىىهً è طàéي 2019 ‎ِ

دîٌىîًٍèٍه êîىىهيٍàًèè è îٍçûâû يà ôèëüى:

ج‎ëîَي يه ٍهًےهٍ âًهىهيè è ôîٍîمًàôèًَهٍ ءèêىهيà â ٍîٍ ىîىهيٍ êîمنà îي ïîêàçûâàهٍ ثîًهëè êàê àôًèêàيٌêèه ïèٍîيû ïًîمëàٍûâà‏ٍ àôًèêàيٌêèُ êîçî÷هê (èçîلًàوàے ïًè ‎ٍîى ïèٍîيà).
دîïَëےًيûé ُàًàêٍهًيûé àêٍهً, ٌàىûé َنà÷ëèâûé èç ًîٌٌèéٌêèُ êèيî‎ىèمًàيٍîâ: 154 ôèëüىà çà 40 ëهٍ.
آîîًَوèâّèٌü ًهâîëüâهًîى îي ïًîمîيےهٍ ٌٍàًèêà.
حَ è, êîيه÷يî, âٌه çيà‏ٍ îلîوàهىîمî â رî‏çه êîىèêà رàâهëèے تًàىàًîâà (9 مîëëèâَنٌêèُ ًîëهé).

تواصل مع الشاعر ابو ليان على مواقع التواصل الاجتماعي
   
 
Статейный прогон по трастовым сайтам
 
 

 
JanetMeerI غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد
   
مواقع النشر (المفضلة)
   
   
الكلمات الدلالية (Tags)
big , ٌâîé , ٌىîًٍهٍü , studio , topic , نëے
   

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ظهيے÷èé ïàًٍَëü: جهمàùهيêè è طèىىهً è طàéي ىَëüٍôèëüى 2019 ٌىîًٍهٍü â ُîًîّهى êà÷هٌٍâه îيëàéي JanetMeerI الترحيب بالأعضاء الجدد 0 12-Oct-2019 09:53 PM
êَïèٍü ىَëüٍôèëüى ظهيے÷èé ïàًٍَëü: جهمàùهيêè è طèىىهً è طàéي îيëàéي jو JanetMeerI الترحيب بالأعضاء الجدد 0 10-Oct-2019 01:11 PM
ىَëüٍôèëüى ظهيے÷èé ïàًٍَëü: جهمàùهيêè è طèىىهً è طàéي s ظهيے÷èé ïàًٍَëü: جهمàùهيêè è طèىىهً è طàéي JanetMeerI الترحيب بالأعضاء الجدد 0 09-Oct-2019 02:21 PM
لîلôèëüى ïîٌىîًٍهٍü îيëàéي ىَëüٍôèëüى ظهيے÷èé ïàًٍَëü: جهمàùهيêè è طèىىهً è طàéي munasbh.net JanetMeerI الترحيب بالأعضاء الجدد 0 09-Oct-2019 04:07 AM
ظهيے÷èé ïàًٍَëü: جهمàùهيêè è طèىىهً è طàéي 2019 resident evil the final chapter ىَëüٍôèëüى 2019 ٌêà÷àٍü JanetMeerI الترحيب بالأعضاء الجدد 0 08-Oct-2019 09:56 PM


Loading...

   
   

Powered by vBulletin Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Support-ar
جمالك طبيعيNatural beauty
vEhdaa 1.1 by rKo ©2009